Księża

Proboszcz

Ks. Janusz Ryba urodzony w 1963 roku w Gorlicach. Pochodzi z Zagórzan. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. Świecenia Kapłańskie otrzymał z rąk ks. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie. Jako wikariusz w parafiach w Wietrzychowicach, Brzesku, Ciężkowicach, Dębicy i do 2005 roku Starym Sączu z poleceniem budowy koscioła. Od 22 lutego 2005 roku Rektor Rzymskokatolickiego Rektoratu Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. W dniu 25.01.2009 roku mianowany proboszczem nowo powstałej Parafii Miłosierdzia Bożego.

 

 Wikariusze

Ks. Krzysztof Wójs. Pochodzi z parafii Piątkowa, kiedyś Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Był ministrantem, lektorem, a po maturze w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych wstąpił do WSD w Tarnowie. Został wyświęcony na kapłana przez ks. bpa Wiktora Skworca 27 maja 2000r. Pracował w parafiach: Wierzchosławice, Ryglice, Łękawica, Wniebowzięcia NMP w Krynicy-Zdroju. Od 1 września posługuje w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu.

 

 

 

Ks. mgr Mateusz Bogula ur. 1996 roku. Pochodzi z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Jastrząbce. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Nowej Jastrząbce. Egzamin maturalny złożył w 2015 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie przyjął z rąk JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża 29 maja 2021 roku w Kościele pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Od 1 września 2021 posługuje w naszej parafii.