Męczennicy z Pariacoto

Męczennicy z Pariacoto, bł. o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski zostali 21.11. 2021 wprowadzeni przez braci Franciszkanów do naszego kościoła i Wspólnoty Parafialnej. Błogosławieni ojcowie Michał i Zbigniew żyli intensywnie swoją wiarą, nadzieją i miłością, a zapał misyjny nie był dla nich kaprysem młodości, egzotyczną przygodą, ale wiernością słowu Chrystusa zmartwychwstałego. Pragniemy w nich uznawać szczególny autorytet moralny i wychowawczy. To bardzo istotne, gdyż we współczesnych realiach wychowania ogromnie potrzeba takich właśnie wyraźnych i budzących szacunek postaci, które stanowią mocny punkt odniesienia, które dały naprawdę dobry przykład. Trzeba nam uczyć się od najlepszych, a ludzie święci to najlepsi przewodnicy na drodze wiary.

Męczennicy zginęli 30 lat temu, 9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru z rąk terrorystów z komunistycznego ugrupowania Świetlisty Szlak. Przywódcy tej organizacji oskarżyli misjonarzy o prowadzenie działalności usypiającej świadomość rewolucyjną Indian. Misjonarze bowiem oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną. Lider Świetlistego Szlaku Abimael Guzmán, w jednym ze swoich wywiadów, w lipcu 1988 roku, stwierdził, że religia jest opium dla ludzi i że godnym pożałowania jest zaangażowanie katolików w życie społeczne. W następstwie tych słów dopuścił się serii zamachów i zbrodni, terroryzując ludzi, paraliżując działalność społeczną i charytatywną Kościoła.

 • IMG_2081
 • IMG_2082
 • IMG_2083
 • IMG_2084
 • IMG_2087
 • IMG_2088
 • IMG_2089
 • IMG_2090
 • IMG_2092
 • IMG_2093
 • IMG_2094
 • IMG_2096