Pierwsza Komunia Święta

Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. (J 6, 51).

Uczta, w czasie której uczniowie Chrystusa powtarzali Jego słowa i spożywali chleb i wino przemienione w Jego Ciało i Krew, początkowo nazywana była Łamaniem Chleba. Stopniowo została ona połączona z lekturą Słowa Bożego i modlitwami, tworząc obrzędy Mszy świętej.
Eucharystia nie jest tylko przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy. Wierzymy, że Duch Święty rzeczywiście przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Chrystusa, choć nie zmienia się ich zewnętrzna postać. Ciało i Krew są ofiarowywane Bogu Ojcu; jest to uobecnienie ofiary złożonej przez Jezusa na krzyżu. Msza święta jest więc uczestnictwem w śmierci Chrystusa, a także w Jego zmartwychwstaniu.

Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i dla całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowywaliśmy się  do tego wyjątkowego dnia i święta.  8 maja 2022 r. w naszym kościele do Pierwszej Komunii św. przystąpiło 43 dzieci.  

 • IMG_8474
 • IMG_8487
 • IMG_8510
 • IMG_8518
 • IMG_8525
 • IMG_8527
 • IMG_8583
 • IMG_8605
 • IMG_8635
 • IMG_8647
 • IMG_8648
 • IMG_8655
 • IMG_8668
 • IMG_8671
 • IMG_8711
 • IMG_8799
 • IMG_8802
 • IMG_8812
 • IMG_8834
 • IMG_8847